Setkání Nová Dubnica 2016 aneb jak jsme na tom s fázovým šumem?

Autor: Milan, OK2IMH <viz text >, Téma: Technika, Vydáno dne: 21. 02. 2016

V sobotu se uskutečnilo setkání několika radioklubů ze Slovenska a blízkého okolí (z cudziny, hi), tedy i z východu Moravy. Za OK2C jel Petr, OK2ULQ, a nabídl mi spoluúčast. Tu jsem velmi rád využil, protože navržený program vypadal velmi zajímavě. A nemýlil jsem se, ostatně jako vždy, hi, hi.
Jednou z příčin rušení v závodech může být i fázový šum transceiverů. K dispozici byl analyzer, který je schopen toto měřit, proto Michal, OM3TRN, svolal schůzku několika QRO stanic...
Tak jsem v pátek pozdě v noci dorazil domů a v sobotu ráno v 6:00 vstával, abych jel do nedaleké Nové Dubnice.
Dojeli jsme na místo už kolem 8:35, takže s hezkou rezervou. Jak později poznamenal hlavní organizátor, Michal OM3TRN, počítal s tím, že když je to svoláno na 9:00, v 11:00 už snad budou všichni na místě, hi.
Leč, naštěstí, se zmýlil...

Všichni se dostavili vpodstatě přesně a tak jsme mohli začít. První prezentaci měl Vladimír Petržílka, OK1VPZ. Jednalo se o mírně modifikovanou přednášku, kterou měl v SP před krátkou dobou.
Tu prezentaci jsem sice již viděl na webu KKW, ale s komentáři autora byla velmi zajímavá i teď.
Druhá přednáška byla od Michala, OM3TRN, a týkala se oscilátorů pro transvertory a jejich šumových vlastností. I tentokrát to bylo velmi zajímavé, i pro mě, jako operátora na nejvyšších mikrovlnných pásmech to bylo velmi podnětné.
Vše se trochu protáhlo a tak následný oběd byl lehce opožděn, nikomu to však jistě nevadilo. Oběd výtečný a chutný. Opět pochvala pro organizátora!
Po obědě nastal hlavní bod setkání a to měření fázového šumu dovezených zařízení, ať už továrních transceiverů nebo transvertorů rozličného původu - výroba DB6NT nebo home made (Javorník, Sitno, OM6AA etc.). Také v transceiverech byl docela výběr. Od různých verzí ICOMů přes FT847, FT1000 až třeba do K3. Měření probíhalo tak, že každý radioklub si připravil na stole své zařízení a Michal OM3TRN s analyzerem popojížděl od stolku ke stolku a prováděl měření. Všechno bylo zdokumentováno a účastníci mají měření na přenosné USB paměti. Vzhledem k tomu, že nemám výslovné povolení k prezentaci všech výsledků, uvedu jen něco málo a to ještě jen to, co se týká OK2C. Nejedná se o žádné tajnosti, ale je třeba respektovat práva jiných...
Velkým překvapením byl maličký SDR transceiver ELAD FDM DUO, který předčil, co se fázového šumu týká, i některé "velké" transceivery. Zatím ale nebyl použit v praktickém provozu v závodě, takže je ještě velké očekávání, co to bude dělat tam...
Určitě neprozradím žádné tajemství tím, když napíšu, že K3 se ukázala jako nejlepší mf transceiver. Docela překvapilo i to (možná jen mě, hi), že transvertor DB6NT až takový zázrak opravdu, ale opravdu není... Překvapením naopak nebyl naměřený důkaz vlivu krystalových bran zapojených v mezifrekvenci...
Měření probíhalo téměř do setmění, skupinové foto jsme tak tak stihli, hi...

Co k tomu říct závěrem? Předpokládám, že porovnání výsledků budou nějakou rozumnou formou popsané na webu KKW, nebudu suplovat technicko-informační hodnotu toho webu, která je, i přes občas sporné komentáře autorů, neoddiskutovatelná.

Vyzdvihnul bych znovu především skvělou přípravu i výtečnou organizaci chodu setkání. Zabezpečení prostorů Michalem OM3TRN v jeho firmě, zajištěné jídlo, to, že dal k dispozici možnost měření na analyzátoru, jehož hodnota se pohybuje řádově v milionech CZK i dalším amatérům. Jako perličku uvedu jen maličkost - nachystané úplně nové prodlužky s vícenásobnými zásuvkami, kdyby něco chybělo. Prostě Michal myslel opravdu snad na všechno!
Velmi příjemným překvapením byly také makový a ořechový závin, které upekla manželka Michala 3TRN. I jí patří velký dík!

Prostě klobouk dolů, bylo to výtečné! Michale, Tobě i Tvé paní díky!

Následuje obrazová příloha...
Úvod patřil Michalovi, OM3TRN...Část týmu OM3KHE aneb "machri na seminári", úplně vpravo je Jožo, OM6AM, "macher nad machrami", hi, hi...Velmi zajímavou přednášku k příčinám rušení měl OK1VPZ...Druhá přednáška se týkala vývoje oscilátorů u OM3KGW...Analyzer na měření fázového šumu...Právě se měří kontestová sestava OK2C...SDR transceiver ELAD...Fázový šum SDR transceiveru ELAD FDM DUO...K vidění byl i SSPA 1kW/70cm, krabička cca 30x30cm včetně vestavěného 1,8kW zdroje...Takové paní, která nosí skvělé buchty, je třeba si velmi vážit...Obrázek z měření...Michal dostal příkazem od manželky, že musí sníst kus buchty - tady je důkaz, hi, hi...Účastníci mini setkání...