Foukej, foukej větříčku...

Autor: Milan, OK2IMH <viz text >, Téma: Technika, Vydáno dne: 17. 03. 2012

Máme tady po době ledové, železné a po století páry, hi, novou dobu - dobu zelenou. Zásoby fosilních paliv nejsou věčné a tak se hledají jiné zdroje energie. Proč nevyužít to, co máme kolem sebe ? Třeba vítr ?!

Na poli větrných elektráren se dějí mnohé pokusy. Při jedné z mých cest po Německu jsem objevil pár kilometrů od mateřské firmy zajímavý kopec se dvěma různými typy větrných elektráren. Jedna s klasickou vrtulí a druhá s vertikálním rotorem. A protože jsem tam udělal pár fotek a mám popis obou systémů, dám to pro informaci zde k dispozici...

Nejprve klasika. Celková výška 36m, na vrcholu vrtule průměru 17,2m (užitná plocha 232m2, osa je v 28-mi metrech) a generátor o výkonu 80kVA. Jmenovitého výkonu dosahuje při rychlosti větru kolem12,5m/s. Maximum je potom 25m/s. Nabíhat začíná při 3m/s, otáčky pro jmenovitý výkon jsou 50/min.
Schéma funkce elektrárny s horizontální vrtulí...Klasická větrná elektrárna, jak ji známe i u nás...vrtule průměru 17,2m je 28m vysoko...Listy vrtule jsou upevněny mnoha šrouby...


Velmi zajímavým typem je elektrárna s vertikálním rotorem, v tomto případě typ Darrieus. Postavena byla ve spolupráci firem Dornier (známá firma z leteckého průmyslu) a Flanderských loděnic. Celková výška tohoto monstra je 25m, rotor má průměr 15m a užitnou plochu kolem 200m2. Použitelnost je podobná jako u prvního typu - nabíhá při rychlosti větru 3m/s a vypínat se musí při překročení 25m/s. Generátor o jmenovitém výkonu 55kW má 60 otáček/minutu při svém max. výkonu.
Schéma elektrárny s vertikální vrtulí...Celkový pohled na větrnou elektrárnu s vertikálním rotorem ...Detail dolního uložení...Rotor elektrárny typu Darrieus...


Klasická "vrtulová" elektrárna má díky své výšce lepší účinnost, ale je složitější. Musí se natáčet proti větru, tzn. musí mít řízení, motor pro nastavení listů, dobrou brzdu, aby držela směr. Elektrárna typu Darrieus je na směru větru nezávislá, zas má ale nižší účinnost. Vlastní užitná plocha je níž, než u klasického "vrtulového" typu. Nezanedbatelnou výhodou typu Darrieus je ale m.j. to, že ke generátoru nemusíte lézt nikam do výšky, máte ho v dosahu v patě rotoru.

That's all, folks!