Další poznámky a poznatky z provozu stanice (s průběžnou akualizací):

 

24.5.2006

*Od počátku jsem měl u své stanice záhadné problémy se zdrojem - při zaklíčování mi vypadával vysílač. Spolehlivě fungoval jen spínaný zdroj z obrázku na úvodní stránce. Jiné ale zlobily stejně i když byly hodně výkonné. Dokonce se mi to dělo i v autě při napájení z palubní sítě, která by měla být dost tvrdá (bez světel apod.). Jako první a asi správný činitel je obvod v okolí pinu 1 mikroprocesoru, který zajišťuje, že při poklesu napájecího napětí někam k 10 V resetuje procesor. Postupně jsem vyřadil zdroje, které se nakonec přece jen ukázaly špatné (nedostatečná filtrace apod.) a zaměřil se na napětí na vstupu tohoto ochranného obvodu. Nikdy jsem ale nezaznamenal pokles napětí až k těm 10 V, ale je fakt, že nemám paměťový osciloskop, abych zachytil, nějaký velmi krátký pokles. Nepomohlo ani „podržení“ kondíky apod. Nakonec jsem zjistil, že při zaklíčování (na správném zdroji) mi výkon poněkud kolísá v závislosti na poklepání  na desku v oblasti prvních stupňů PA. Ukázalo se, že na vině je špatný závit v šasi, tím je nedostatečně zašroubovaný šroubek a díky tomu i špatný zemnící kontakt:

 

Chtěl jsem šroubek vyměnit a s trochou násilí tam natlačit samořezný šroub. Ten jsem však (trochu podle očekávání) zalomil. Tak jsem vyšrouboval celou desku a díru po šroubu řádně propájel s drátovou  propojkou. Když už jsem měl venku celou desku, očistil jsem smirkovým papírem včechny sloupky se závity na šrouby. Ty jsem po zpětné montáži pořádně dotáhl. A hle zmizel problém se zdrojem i s nestabilitou výstuního výkonu. Úplně přesně si to vysvětlit nedovedu, ale že dobrá zem je základ je stará pravda J.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Při jednom z mých explorativních zacházení s Bendixem se mi podařilo oddělat squelch. Neptejte se mě jak J. Důsledkem bylo, že stanice byla trvale zaskvelčovaná (umlčená) nezávisle na vstupním signálu i poloze potenciometru. Tak jsem se dal do studia funkce skvelče. Stručně řečeno funguje podobně jako v jiných zřízeních, rozdíl je v tom, že po všech filtracích, zesílení atd. se na výstupu IO v mf  při přítomnosti signálu objeví 5V, které ale nemlčují přímo vstup nf, jak to bývá v jednodušších zařízeních, ale jde na vstup procesoru, který stav vyhodnocuje. Výstup procesoru potom ovládá řídící tranzistor, který blokuje postup nf signálu dále. Při přítomnosti signálu je i na výstupu procesoru úroveň H.

Když jsem to proměřoval, zjistil jsem, že se mi povedlo zlikvidovat právě onen výstup procesoru – byl trvale v L a tudíž squelch zavřený. Už jsem si říkal, že stanici si nechám na náhradní díly, když mě napadlo, že můžu zkusit procesor „přemostit“ díky tomu, že H na vstupu znamená H výstupu stačí vlastně jen spojit vstup s výstupem. Tak jsem to i udělal a opravdu to funguje! Squelch není tak dobrý, jako když je řízený procesorem – není tak ostrý - ale při nastavení na nejnižší citlivost funguje prakticky stejně. Samozřejmě ale už musím oželet skenovací funkce. Pro účely APRS (WX stanice) nebo PR je ale stanice naprosto plnohodnotně použitelná.

 

V místě šipek na obrázku je připájen modrý vodič – můstek. Ještě jsem vypájel SMD odpor 1k, který je u horní šipky a vede signál MUTE z procesoru.

Zřejmě by stálo zato experimentovat místo prostého přemostění drátem s použitím dvojice tranzistorů NPN+PNP, které by mohly poněkud jednoznačněji překlápět a oddělovat výstup mf. V praxi se mi ale i tato jednoduchá úprava – nebo spíš oprava osvědčila dostatečně.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Vojta OK2IGL měl hned na 2 kusech vedle sebe zajímavý problém. Stanice po zapnutí nenajela, displej byl „mrtvý“ a ze stanice se ozýval jen brum. Vojta postupně zjistil, že problém je v obou případech v obvodu syntézy, konktrétně kapacitní trimr ve VCO (viz obrázek), kteý byl proražený.

 

Protože rozebrat tu plechovou krabičku je dost problematické zvolil – jak říká – laparoskopickou metodu J. Opatrně zvětšil otvor kolem trimru a ten vypájel ven. Nahranil ho typem s podobnou kapacitou a podle čítače přesně doladil kmitočet VCO. Obě stanice mu jedou bez problémů.

 

Zpět