Drobná vylepšení APRS konstrukcí
Přestože APRS v naší zemi nemá na růžích ustláno a když sleduji počet aktivních uživatelů, ani příliš velkolepou budoucnot, existuje přece jen skupina šílenců, kteří se tomuto zajímavému oboru věnují a udržují na dané poměry poměrně slušně vybudovanou infrastrukturu. Jedním z těch, kdo se o ni velmi zasloužil je Tomáš OK1VCF, jehož skvělé konstrukce umožňují prakticky zadarmo získat prostředky pro mobilní nebo meteorologické stanice, které jsou zdrojem zábavy i užitku. Přestože je považuji za téměř dokonalé pro svou jednoduchost a přitom vysokou užitnou hodnotu, právě jejich flexibilita a Tomášova ochota poskytnout i zdrojové kódy ve mně vzbudily chuť na další drobná vylepšení nebo spíše individuální úpravy. Časem těchto mých úprav vzniklo poměrně dost, tak jsem se rozhodl, že je touto formou dám k dispozici pro širší veřejnost, kdyby třeba někoho oslovily.

Jednotlivé úpravy jsou rozděleny podle zařízení a přestože jsem snažil o jakési zdokumentování, představují především inspiraci s tím, že některé věci jsou popsány pouze slovně nebo si je musíte upravit dle svých potřeb. Podklady pro tuto stránku jsem získal při úklidu disku, kdy jsem dával dohromady všechny "polotovary" a konstrukce typu vrabčího hnízda. Proto je možné, že některé informace nemusí být zcela správné nebo stránky mohou obsahovat chyby. Není teď v mých silách všechno ověřovat, i když je to asi poněkud nezodpovědné, hi. Pokud by Vám např. nefungoval SW pro PICku tak jak má, dejte mi vědět a pokusím se zjednat nápravu. Některé konstrukce jsou teprve návrhy a přestože by teoreticky neměl být problém, nevylučuji drobné chyby např. v návrhu DPS. Na této stránce budu upozorňovat na případné další změny.

1.11.2008: Konstrukce obvodu automatického zapínání transceiveru s Unitrackem v automobilu.

30.10.2008: Přidán popis interface k propojení profi WX stanice Ultimeter 2100 a Unitracku.

20.9.2008: Na pozici T1 ve WX verzi Unitracku je uveden BF245. Tento tranzistor v uvedeném zapojení nefunguje. Schéma i DPS jsou upraveny pro BS170 či podobný N-MOS.

16.4.2008: Hned 2 dny po spuštění těchto stránek jsem objevil první chyby. Jsou na plošném spoji WX stanice s Unitrackem: 1/ Chybí tam asi milimetrová propojka na spoji, který vede od IC2 (+12V) na piny 1 a 2 konektrou CANNON F09. 2/ Chybí propojka mezi emitorem T3 a kondenzátorem C3.
Protože vím, že už nějaké DPS s těmito chybami byly vyrobeny, omlouvám se. Chybu lze podrobným hledáním najít na osazovacím plánu jako jemnou linku vrstvy "unrouted" Eaglu. Předlohy pro DPS jsou již opraveny.

Meteostanice - úpravy meteostaničky dle OK1VCF a další konstrukce.

Unitrack - popis několika drobných úprav Unitracku stejného autora.

UltiCon - Připojení meteostnice Ultimeter 2100 k Unitracku

Automatické zapínání radiostanice a Unitracku v autě

Ke stažení:


Katalogové listy některých použitých součástek:
DS18B20
PIC12F675
PIC16F628
SHT11
MPX4115